۱۳۸۸ آبان ۴, دوشنبه

ایمان

ایمان آنست که راستی را برگزینی که به زیان تو بود بر دروغی که تو را سود دهد.

نهج البلاغه

هیچ نظری موجود نیست: